Đái mạch

Thương hiệu: (Đang cập nhật ...) Loại: (Đang cập nhật ...)

Liên hệ
Đường Vận Hành Biểu Hiện Bệnh Lý Công Năng Điều Trị Khởi đầu từ dưới sườn cụt (huyệt Đái mạch - Đởm 26), qua vùng Thận, vòng quanh bụng, hợp với kinh chính Đởms ở huyệt Duy Đạo ( Đởm 28). Bụng đầy trướng, lưng lạnh như ngồi trong ...

Đường Vận Hành

Biểu Hiện Bệnh Lý

Công Năng

Điều Trị

Khởi đầu từ dưới sườn cụt (huyệt Đái mạch - Đởm 26), qua vùng Thận, vòng quanh bụng, hợp với kinh chính Đởms ở huyệt Duy Đạo ( Đởm 28).

Bụng đầy trướng, lưng lạnh như ngồi trong  nước, kinh nguyệt không đều, đái hạ, chân yếu không đi được .

. Ưùc chế hoạt động của các đường kinh  làm cho chúng đi đúng đường .

. Quan hệ với kinh nguyệt, đái hạ.

 

Châm huyệt Phù Khích (B.quang 38)

hoặc  huyệt Túc lâm khấp (Đ. 41)

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

 
0936968864