Âm giáp phục mạch thang

Thương hiệu: (Đang cập nhật ...) Loại: (Đang cập nhật ...)

Liên hệ

ÂM GIÁP PHỤC MẠCH THANG

- XX: Ôn bệnh điều biện

- DV:

A giao 16g                            Miết giáp 20g

           Đại sinh địa 20g                    Chích thảo 12g

           Mẫu  lệ 40g                           Mạch môn 12g

          Bạch thược 12g                     Quy bản 40g

          Ma nhân 12g

         Sắc uống .

        - TD: Tư dưỡng tinh huyết, dục âm tiềm dương, tức phong, trấn kinh, trị can thận hư

       - GC: Đây là bài Phục Mạch Thang, thêm Mẫu Lệ, Miết giáp và Quy bản

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

 
0936968864