Tin hoạt động & Giải Thưởng

Chương trình gom lịch làm vở tặng học sinh khiếm thị

Admin Admin 28/12/2018
Hiện nay, Nhà Thuốc đang có chương trình gom lịch treo tường và lịch để bàn cho viện mắt để làm vở cho người khiếm thị. Vì Vậy, kính mong cả nhà có lịch của năm cũ không dùng đến thì có thể gom lại, gửi đến Nhà Thuốc Nguyễn Hữu Hách 96 Mê Linh - Hải Phòng.