Chữa Vô Sinh

VÔ SINH THỨ PHÁT – CĂN BỆNH CỦA XÃ HỘI HIỆN ĐẠI NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH ĐIỀU TRỊ

Admin 19/12/2017
VÔ SINH THỨ PHÁT – CĂN BỆNH CỦA XÃ HỘI HIỆN ĐẠI NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH ĐIỀU TRỊ Theo Thầy Nguyễn Hữu Thiện – Lương Y Quốc Gia của Y Dược Nguyễn Hữu Hách, trường hợp Vô Sinh Thứ Phát không phải hiếm gặp, tại YduocNHH đã gặp nhiều trường hợp tương tự. Theo định nghĩa y khoa vô ...

Nguồn gốc Thuốc chữa Bệnh Vô Sinh

Admin 19/12/2017
NGUỒN GỐC CHỮA BỆNH VÔ SINH Cụ Hách kể rằng" "Có thanh niên to cao đẹp trai lấy vợ đã hơn 1 năm buồn rầu, e ngại không nói, với vẻ mặt xấu hổ đến cầu kiến cụ. Xin cứu giúp mình và gia đình. Cụ chẩn mạch và múa bút ra 1 đơn thuốc rất tâm đắc. Thuốc được cô thành cao ...