Chi khái

Thương hiệu: YduocNHH Loại: (Đang cập nhật ...)

Liên hệ
- Theo các tài liệu cổ thì KHÁI là ho khan, không đàm, THẤU là ho có đàm. - Mục Đích: Làm giảm ho, dịu cơn ho... - Chú ý nhiều đến tạng PHẾ vì theo Nội Kinh : “ Tiếng ho là tiếng của Phế”. Loại Ôn Phế Chỉ Khái Thanh Phế Chỉ Khái Tác...

- Theo các tài liệu cổ thì KHÁI là ho khan, không đàm, THẤU là ho có đàm.

- Mục Đích: Làm giảm ho, dịu cơn ho...

- Chú ý nhiều đến tạng PHẾ vì theo Nội Kinh :

“ Tiếng ho là tiếng của Phế”.

Loại

Ôn Phế Chỉ Khái

Thanh Phế Chỉ Khái

Tác dụng

Trị ho do hàn tà xâm nhập

Trị ho do nhiệt tà xâm nhập

Dược vị

Bách bộ, Bạch quả, Cát cánh , Hạnh nhân , Khoản đông hoa, La bặc tử,  Tuyền phúc hoa,Tử uyển.

Bách hợp, Tang bạch bì, Tiền hồ, Tỳ bà diệp.

Phương dược

.Hạnh Tô Tán (2)

.Ma Hoàng Thang (4)

.Chỉ Thấu Tán (1)

.Ma Hạnh Thạch Cam Thang (3)

Châm cứu

Phong trì ( Đ.20),

Phong môn ( Bq.12),

Phế du ( Bq.13),

Ngoại quan (Ttu.5 ),

Kinh cừ ( P. 8).

Phong môn ( Bq.2),

Phế du ( Bq.13 ),

Liệt khuyết ( P.7),

Hợp cốc ( Đtr.4),

Ngoại quan ( Ttu.5 ).

+ Ghi Chú :

(1) Chỉ Thấu Tán ( Y học tâm ngộ ) : Bách bộ 12g, Bạch tiền 12g, Cam thảo 4g, Cát cánh 8g, Kinh giới 8g, Trần bì 8g, Tử uyển 12g. 

(2) Hạnh Tô Tán ( Cục phương ) : Bán hạ, Cam thảo, Cát cánh, Chỉ xác, Hạnh nhân , Phục linh, Tiền hồ, Tô diệp, Trần bì.   

(3) Ma Hạnh Thạch Cam Thang ( Thương Hàn Luận ) : Cam thảo 4g, Hạnh nhân 12g, Ma hoàng  12g, Thạch cao 40g.

(4) Ma Hoàng Thang ( Thương Hàn Luận ) : Cam thảo 4g, Hạnh nhân 4g,  Ma hoàng  4g, Quế chi 4G

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

 
0936968864