Đại định phong châu

Thương hiệu: (Đang cập nhật ...) Loại: (Đang cập nhật ...)

Liên hệ

Đại định phong châu

Pháp trị: Dưỡng âm dẹp phong

Đại định phong châu

Bạch thược

24

Sinh địa

24

Ma nhân

24

Qui bản

16

Kê tử hoàng

2q

A giao

12

Ngũ vị

8

Miết giáp

16

 

 

 

 

 

 

Cách dùng:

Sắc nước bỏ bã cho A giao tan đều, cho Kê tử hoàng trộn đều uống nóng

Tác dụng:

Tư âm tăng dịch tức phong

Giải thích:

Kê tử hoàng, A giao, tư âm tăng dịch, Địa hoàng , Mạch môn, Bạch thượctư âm nhuện gan, Qui bản, Miết giáp Mẫu lệ, dục âm tiềm dương, Cam thảo, Ngũ vị, chua ngọt sinh âm, Ma nhân dưỡng âm nhuận táo

Ứng dụng:

Nhu can dẹp phong, chân âm bị hun đốt, hư phong động ở trong, mỏi mệt co giật, mạch hư nhược, lưỡi đỏ ít rêu, có dấu hiệu muốn biến thành chứng thoát

Nếu khí hư gia Nhân sâm

Tự ra mồ hôi gia Long cốt,

Đờm nhiều gia : Thiên trúc hoàng, Bối mẫu

Sốt nhẹ gia: Sinh địa, Sa sâm

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

 
0936968864