Đạo đờm thang

Thương hiệu: (Đang cập nhật ...) Loại: (Đang cập nhật ...)

Liên hệ

Đạo Đờm Thang

(Tế sinh phương)

Bạch linh

12

Bán hạ

8-16

Cam thảo

4

Trần bì

8-12

Nam tinh

6-10

Đẳng sâm

4-8

Xương bồ

4-8

Trúc nhự

2-4

Sinh khương

3 lát

Táo

4q

 

 

 

 

               Cách dùng: Sắc nước uống

Tác dụng: Ích khí trừ đàm hóa trọc, khai khiếu

Chủ trị Chứng trúng phong đàm mê tâm khiếu không nói được, đàm mê tâm khiếu

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

 
0936968864