Dưỡng âm thanh vị thang

Thương hiệu: (Đang cập nhật ...) Loại: (Đang cập nhật ...)

Liên hệ

Dưỡng Âm Thanh Vị Thang

Cảnh nhạc toàn thư

 

Thạch chi

20-40

Mạch môn

8-12

Ngưu tất

6-8

Thục địa

12-20

Tri mẫu

6-8

 

 

 

 

               

Cách dùng: Sắc nước uống

Tác dụng: Thanh vị tư âm

Giải thích: Thạch chi có tác dụng thanh vị nhiệt là chủ dược, Thục địa tư thận thủy, hai vj hợp lại có tác dụng thanh nhiệt tán thủy, Tri mẫu khổ nhuận hợp với Thạch chi để tả vị nhiệt, Mạch môn hợp với Thục địa có tác dụng dưỡng âm tăng tân dịch, Ngưu tất có tác dụng dẫ dược giáng hỏa xuống dưới

Ứng dụng: Bài thuốc chữa chứng âm hư vị nhiệt phiền nhiệt, miệng khát, đau đầu, đau răng hoặc thổ huyết, chảy máu cam, lưỡi khô đỏ, rêu trắng hoặc vàng khô, mạch phù hoạt

Nếu nhiệt gia Chi tử, Địa cốt bì

Nếu nhiều mồ hôi khát nhiều gia Ngũ vị

Nếu Tiểu tiện khó gia Trạch tả, Phục linh

Nếu có hiện tượng khí âm hư gia Nhân sâm,

Vị nhiệt thịnh mà thận âm hư không rõ, trái lại sốt cao, lưỡi đỏ thẫm,mồm khô khát, thay Thục địa bằng Sinh địa, Ngưu tất bằng Huyền sâm để sinh tân lương huyết, thanh nhiệt

Nếu nhiệt thịnh bỏ Thục địa dùng Sinh địa gia Đan bì, Mao căn, Hạn niên thảo, để lương huyết chỉ huyết

Nếu thịnh mà còn nôn ra máu tăng lượng Thạch chi Ngưu tất để gia cường thanh vị nhiệt dẫ huyết đi xuống và gia Đại giả thạch, Ngẫu tiết để lương giáng chỉ huyết

Trường hợp viêm mồm, viêm lưôi cấp đều có thể dubfg được bài này điều trị

Nếu chất lưỡi khô đỏ thẫm hoặc trơn không có rêu tức vị âm bất túc cần gai thêm Sa sâm Thạch hộc để dưỡng âm sinh tân

Trường hợp tiêu chảy không nên dùng

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

 
0936968864