Dưỡng tạng thang

Thương hiệu: (Đang cập nhật ...) Loại: (Đang cập nhật ...)

Liên hệ

Dưỡng Tạng Thang

Ôn bệnh điều biện

Gia giảm phục mạch thang

Sinh địa

24

Mạch môn

20

Bạch thược

24

Cam thảo

24

A giao

12

Ma nhân

12

 

 

               

Sau khi bị ôn nhiệt tà nhiệt còn ẩn náu, mình nóng mặt đỏ, lòng bàn tay chân nóng, miệng khô, lưỡi ráo, tinh thần mỏi mệt, lưỡi đỏ tươi, mạch hư đại

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

 
0936968864