Kháng bạch cầu hợp tễ

Thương hiệu: (Đang cập nhật ...) Loại: (Đang cập nhật ...)

Liên hệ

Kháng Bạch Cầu Hợp Tễ

(Kinh nghiệm bệnh viện Thiên tân)

Kháng bạch cầu hợp tễ

Hoàng cầm

24

Mạch môn

12

Huyền sâm

12

Liên kiều

24

Sinh địa

40

 

 

 

 

               

       Cách dùng: Sắc nước uống mỗi thang còn 60ml, ngày uống 1 thang chia làm 4 lần.

Tác dụng: Thanh nhiệt dưỡng âm giải độc.

Ứng dụng lâm sàng: Chữa các bệnh bạch cầu đới thời kỳ mới bắt đầu kết quả tốt.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

 
0936968864