26 tư thế của bikram yoga

YduocNHH 07/12/2017

26 tư thế của Bikram Yoga

 

Rất nhiều đã được nói về 26 tư thế của Bikram Yoga  một bộ hai mươi sáu tư thế cụ thể hoặc các thế mà cần phải được thực hiện theo một trình tự nhất định trong một môi trường trước khi đun nóng đến độ 100-F.

Việc thực hiện toàn bộ mất khoảng 90 phút và nó phải được thực hiện mỗi ngày - lại Bikram yoga tuyên bố nó sẽ giữ cho bạn khỏe mạnh vì nó đi kèm. Các Bikram Yoga là đặc biệt trong thực tế là nó là thuộc bản quyền của Bikram Choudhury, một người đã được đưa ra các lớp học yoga kể từ khi ông 20 tuổi.
 

26 tư thế của Bikram Yoga là gì

Bikram tuyên bố rằng ông đã chọn những tư thế 26 theo cách như vậy mà người thực hành chúng sẽ có thể tập thể dục mỗi và mọi cơ bắp, gân, cơ quan và thậm chí cả xương và da một lần anh / cô ấy hoàn thành toàn bộ. Các tư thế luôn luôn phải được thực hiện theo trình tự nhất định; điều quan trọng là trình tự được duy trì như thế này cũng đã được lựa chọn để tối ưu hóa tác động của nó có trên cơ thể cũng như từng bước nâng cao năng lực của cơ thể để thực hiện. Trình tự của các tư thế 26 của Bikram Yoga như sau:

 • 1.) Pranayama Series (Đứng sâu thở Pose)
 • 2.) Ardha-Chandrasana và Pada-Hastasana (Half Moon Đưa ra và bàn tay để Feet)
 • 3.) Utkatasana (Pose Awkward)
 • 4.) Garurasana (Eagle Pose)
 • 5.) Dandayamana-Janushirasana (Thường trực Đi đến đầu gối Pose)
 • 6.) Dandayamana-Dhanurasana (Bow thường kéo Pose)
 • 7.) Tuladandasana (Balancing Stick Pose)
 • 8.) Dandayamana-Bibhaktapada-Paschimotthanasana (Đứng riêng chân Trải dài Pose)
 • 9.) Trikanasana (Triangle Pose)
 • 10.) Dandayamana-Bibhaktapada-Janushirasana (Đứng riêng Leg Đi đến đầu gối Pose)
 • 11.) Tadasana (Tree Pose)
 • 12.) Padangustasana (Toe kệ Pose)
 • 13.) Savasana (Dead Body Đưa ra)
 • 14.) Pavanamuktasana (gió Loại bỏ Pose)
 • 15.) Sit-up
 • 16.) Bhujangasana (Cobra Pose)
 • 17.) Salabhasana (Locust Pose)
 • 18.) Poorna-Salabhasana (Full Locust Pose)
 • 19.) Dhanurasana (Bow Pose)
 • 20.) Supta-Vajrasana (cố định Công ty Pose)
 • 21.) Ardha-Kurmasana (Half Rùa Pose)
 • 22.) Ustrasana (Camel Pose)
 • 23.) Sasangasana (Rabbit Pose)
 • 24.) Janushirasana với Paschimotthanasana (Đi đến đầu gối Pose)
 • 25.) Ardha-Matsyendrasana (cột sống sợi Pose)
 • 26.) Khapalbhati (Thổi trong Pose Công ty)

Ở trên, ngày 1 đến tư thế 12 được thực hiện thường trực và được gọi chung là "Đứng đặt ra. Các tư thế khác được thực hiện nằm trên sàn nhà hoặc bằng cách ngồi lên. Chúng ta hãy xem xét một số các tư thế quan trọng trong chi tiết hơn:
 

Đứng tư thế hơi thở sâu

Đây là Thường vụ sâu thở tư thế giúp khởi động cơ thể trước khi toàn bộ các tư thế yoga được thực hành
 


 

Ardha Chandrasana (Half Moon Pose) với Pada-Hastasana (Hands để Feet đặt ra)

Điều này cũng được biết đến như là "Half Moon Đưa ra" - một tay Để Feet Tư thế chảy phiên nóng lên. Trong tiếng Phạn 'Ardha' là viết tắt của 'Một nửa' và 'Chandra' là viết tắt của 'Mặt trăng'
 


 

Utkatasana Bikram Yoga Pose

Đây là tư thế thứ ba và nó cũng được gọi là "Tư thế khó xử" bởi vì khi thực hiện, nó loại trông giống như bạn là một nửa ngồi nửa đứng lên - và nó trông và cảm thấy khó xử.
 

Awkward Bikram Yoga Posture


 

Garurasana - Eagle Pose của Bikram Yoga

Tư thế Bikram Yoga thứ tư được gọi là "Eagle Đưa ra" và nó bắt chước cách một con đại bàng đứng trên trái đất.
 

eagle pose of bikram yoga


 

Dandayamana - JanuShirasana

Các Bikram Yoga thứ năm đặt ra liên quan đến một trưởng Thường trực Để đầu gối Đưa ra, đó là một chút khó khăn để làm mà không cần trợ giúp chuyên nghiệp (ban đầu) vì nó đòi hỏi rất nhiều sự linh hoạt
 


 

Dandayamana - Dhanurasana

Đây là một tư thế rất khó khăn, còn được gọi là kéo Pose Bow thường vụ - thứ sáu của chuỗi 26 tổng tư thế của Bikram yoga.
 

standing bow pulling pose of bikram yoga


 

Tuladandasana - Cân bằng Stick Pose

Thứ bảy của tư thế Bikram Yoga là cân bằng Stick tư thế được đặt tên như vậy bởi vì có vẻ như bạn là một thanh cho cân bằng.
 

balancing stick posture of bikram yoga


 

Dandayamana - Bibhaktapada - Paschimottanasana

Tám một được gọi là Thường vụ riêng biệt chân Trải dài tư thế và nó liên quan đến sâu kéo dài trên mỗi chân.
 

Trikanasana - Triangle Pose

Tư thế thứ chín liên quan đến cơ thể của bạn lấy hình dạng của một tam giác và do đó nó được gọi là Tam giác tư thế
 

triangle pose of bikram yoga


 

Dandayamana - Bibhaktapada - Janushirasana

Các Bikram Yoga thứ mười cũng được gọi là "Trưởng ban Thường vụ Để đầu gối Đưa ra" vì nó liên quan đến kéo dài và uốn mỗi đầu gối.
 

Tadasana - Tree Pose

Trong tư thế thứ mười một, bạn sẽ có hình dạng của một cây và do đó, điều này được gọi là cây Đưa ra.
 

tree pose


 

Padangustasana - Toe kệ Pose

Các asana thứ mười hai hoặc tư thế được gọi là Stand Toe Pose - một tư thế phức tạp cho người mới bắt đầu, nhưng khá dễ dàng để thực hiện trên thực tế.
 

toe pose of bikram yoga


 

Savasana hoặc chết trên cơ thể Pose của Bikram Yoga

Sav có nghĩa là một xác chết và vì thế asana Bikram Yoga này được gọi là xác chết gây ra. Ở tư thế này (mười ba) toàn bộ cơ thể của bạn thư giãn trong hòa bình hoàn toàn với con người bạn.
 

dead body pose of bikram yoga


 

Pavanamuktasana - gió Loại bỏ Pose

'Pavan "có nghĩa là" gió "và" mukt' có nghĩa là 'miễn phí'. Như yogasana Bikram này giúp bạn revome khí từ bên trong cơ thể nó được gọi là "gió loại bỏ tư thế '.
 

wind removing pose


 

Ngồi dậy Yoga Pose

Tư thế này có thể là đơn giản nhất của tất cả - sau khi chết cơ thể-tư thế. Nó liên quan đến ngồi lên.
 

Bhujangasana - Cobra Pose

Trong tư thế yoga này, mười sáu một, bạn bắt chước cách một con rắn hổ mang đứng trước nó tấn công - do đó nó được gọi là Cobra tư thế. Từ 'Bhujang' là viết tắt của rắn hổ mang / con rắn trong tiếng Phạn. Hình ảnh dưới đây cho thấy một nửa và đầy đủ tư thế rắn hổ mang
 

cobra pose


 

Salabhasana - Locust Pose

Tư thế này cũng được gọi là "Locust Tư thế" bởi vì nó bắt chước cách một châu chấu đứng. Từ 'Salab' là viết tắt của 'Locust' trong tiếng Phạn
 

Poorna - Salabhasana

Tư thế thứ mười tám Bikram yoga là "Poorna Salabhasana" còn được gọi là "Full Locust Đưa ra". "Poorna" trong tiếng Phạn là viết tắt của 'Hoàn thành'
 


 

Dhanurasana - Bow Pose

Các asana 14 là "Dhanurasana" hoặc "Bow Đưa ra". Dhanush có nghĩa là cung và do đó asana này được gọi là cung Pose.
 


 

Supta Vajrasana - cố định Công ty Pose

Tư thế thứ hai mươi của Bikram Yoga, các "Công ty cố định Đưa ra" rất dễ dàng để thực hiện và repares cơ thể tiếp theo của loạt bài này, tức là nửa con rùa-tư thế.
 


 

Ardha Kurmasana - Một nửa Rùa Pose

Đây là tư thế hai mươi mốt và nó bắt chước cách một con rùa trông, vì vậy nó được gọi là nửa Rùa Pose
 

Ustrasana - Camel Pose

Tư thế tiếp theo là "Camel Pose", nơi cơ thể của bạn được định hình để trông giống như một con lạc đà.
 


 

Sasangasana - Thỏ Pose

Trong tiếng Phạn, có nghĩa là Sasang thỏ và do đó tư thế này được gọi là "thỏ gây ra"
 
 

Janushirasana với Paschimottanasan - Đi đến đầu gối Pose

Tư thế hai mươi bốn là "Janushirasana với Paschimottana" còn được gọi là "Head Để đầu gối Pose"
 

Ardha Matsyendrasana - cột sống sợi Pose

Spine sợi tư thế là hai mươi lăm của toàn bộ các Bikram Yoga. Đây là một trong những tư thế khó khăn nhiều bộ phim
 

Khapalbhati - Thổi trong Công ty Đưa ra

Cuối cùng của tập yoga Bikram là Thổi Trong tư thế Công ty, đó cũng là một tư thế thoải mái.

Vì vậy, đây là những tư thế khác nhau của 26 Bikram Yoga còn được gọi là yoga nóng.

Tất cả các tư thế phải được thực hiện hai lần trước khi đi tư thế tiếp theo và toàn bộ phải mất khoảng 90 phút từ đầu đến cuối.

Để trở thành một giảng viên được chứng nhận một người sẽ cần phải hoàn thành một khóa học đào tạo thiết kế đặc biệt được kéo dài trong khoảng thời gian hai tháng. Các ứng cử viên thành công sau đó sẽ được trao một giấy chứng nhận mà anh / cô ấy sẽ được công nhận là một giáo viên Yoga Bikram chứng nhận.

Bạn sẽ thấy rằng Bikram yoga cũng được gọi là 'yoga nóng' - do thực tế là nó được thực hiện trong một căn phòng trước khi bị đốt nóng. Lý do cho khía cạnh này của Bikram Yoga là nhiệt giúp linh hoạt của cơ thể và đồng thời loại bỏ các độc tố nhanh hơn - do đó tất cả các 26 tư thế của Bikram yoga thường được thực hiện trong một căn phòng trước khi nước nóng đã được nhân đôi bức tường để giúp người xem cách họ thực hiện và do đó thực hành tư thế của họ để hoàn thiện.

Bikram tuyên bố rằng nếu dòng Yoga Bikram được thực hiện một cách đúng đắn, người đó sẽ không bao giờ bị bất kỳ bệnh trong thời gian / cuộc sống của mình. Yoga có khả năng điều tiết tất cả các chức năng cơ thể cũng như phản xạ tự nguyện và không tự nguyện. Trình tự cụ thể mà Bikram đã làm việc đảm bảo rằng cơ thể được duy trì ở đỉnh cao không có vấn đề gì tuổi chế độ được thực hiện.
 

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN