Bài thuốc vần r

Admin 07/12/2017
 
Rượu quí ông-cực sốc, cực khoẻ
 
Rượu và các nguyên thủ
 
Rượu hải sâm
 
Rượu bò cạp
 
Rượu yếu sinh lý
 
Rượu bìm bịp
 
Rượu mật rắn
 
Rượu hổ cốt
 
Rượu bổ tráng gương cường thận ,chiều vợ
 

 

CHI TIẾT CÁC BÀI THUỐC DOWNLOAD FILE ĐÍNH KÈM

Công ty Y Dược Nguyễn Hữu Hách
 Địa chỉ: Số 96 Mê Linh -216 Ttrần Nguyễn Hãn  Thành Phố Hải Phòng  - Việt Nam
 Điện thoại : 031. 3844388  0934379.629
 Website: www.YduocNHH.net www. DongyNHH.net   -   Email: lamhoa.dh@gmail.com