Dụng dược pháp - tàng dược pháp

YduocNHH 07/12/2017

(Cánh dùng thuốc và bảo quản thuốc)

  I - DỤNG DƯỢC PHÁP:

Uống thuốc:

Có nhiều cách uống thuốc như: uống thuốc lúc nóng, lúc ấm, lúc nguội, trước bửa ăn, trong bửa ăn.

- Thuốc giải biểu nên uống lúc còn nóng.

- Thuốc tả hạ nên uống lúc đã nguội.

- Thuốc trị huyết phận nên uống lúc ấm

- Trị thượng tiêu nên uống sau bữa ăn.

- Trị hạ tiêu nên uống trước bữa ăn

- Trị trung tiêu nên uống trong bửa ăn.

Xử lý thuốc:

Dùng thuốc nếu có các vị cay, thơm, phát tán như: tía tô, kinh giới, bạc hà, trầm hương, tế tân. Phải tán mịn, để riêng, khi sắc xong hòa vào lúc còn nóng để uống, vì thuốc dễ bay hơi.

Các vị thuốc: Mang tiêu, mạch nha, a giao, cao quy bản, nên nấu riêng trước, gạn lấy cặn mới joà vào thuốc sắc và uống.

II - TÀNG DƯỢC PHÁP:

Cách cất giữ thuốc, có nhiều cách, nhưng nhìn chung muốn cho thuốc không bị ẩm mốc thì trước nhất . Khi cất giữ sắp xếp cũng phải có hàm ý phản lại tính nhau.

VD: Nhân sâm để chung với tế tân

Băng phiến để chung với đảng tâm thảo.

Xạ hương bọc bằng xà thoái

Gừng Sống nên chôn giữ trong đất