Thị đế thang

Thương hiệu: (Đang cập nhật ...) Loại: (Đang cập nhật ...)

Liên hệ

Thị đế thang

(Tế sinh phương)

Thị đế thang

Đinh hương

1-1.5

Thị đế

5

Sinh khương

4

       Cách dùng và lượng dùng: Sắc nước uống ngày 1 thang chia làm 2 lần.

Công dụng: Trị hắt hơi.

Giải thích: Tùy theo mức độ hư hàn mà sử dụng các bài theo tuần tự: Bán hạ tả tâm thang ð Quất bì Trúc nhự thang ð Thị đế thang ð đinh tử thị đế thang. Theo các tài liệu tham khảo như Chẩn liệu y điển, Thực tế ứng dụng v.v...: Bài thuốc này dùng cho những người bị hắt hơi do hư nhược hàn trong dạ dày gây ra. Bài thuốc này có công hiệu đối với những người dùng Ngô thù du thang và Quất bì Trúc nhự thang mà không khỏi. Thuốc dùng trị hắt hơi, nên dùng khi dùng Quất bì Trúdc nhự thang không có hiệu quả. Danh y Asada Sohaku (1813-1894) cho rằng sự khác nhau giữa hai bài thuốc này là sự chênh nhau về hàn nhiệt, nhưng chưa rõ trong thực tế nên phân biệt như thế nào.

 

THỊ ĐẾ THANG (SHI TEI TO)

   Thành phần và phân lượng: Đinh tử 1-1,5g, Thị đế 5g, Sinh khương 4g.

   Cách dùng và lượng dùng: Thang.

   Công dụng: Trị hắt hơi.

   Giải thích: Tế sinh phương.

Tùy theo mức độ hư hàn mà sử dụng các bài theo tuần tự: Bán hạ tả tâm thang đ Quất bì trúc nhự thang đ Thị đế thang đ Đinh tử thị đế thang.

Theo các tài liệu tham khảo như Chẩn liệu y điển, Thực tế ứng dụng v.v...: bài thuốc này dùng cho những người bị hắt hơi do hư nhược hàn trong dạ dày gây ra.

Bài thuốc này có công hiệu đối với những người dùng Ngô thù du thang và Quất bì trúc nhự thang mà không khỏi.

Thuốc dùng trị hắt hơi, nên dùng khi dùng Quất bì trúc nhự thang không có hiệu quả. Danh y Asada Sohaku (1813-1894) cho rằng sự khác nhau giữa hai bài thuốc này là sự chênh nhau về hàn nhiệt, nhưng chưa rõ trong thực tế nên phân biệt như thế nào.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

 
0936968864