Thông báo điều chỉnh giá chè

Admin 07/12/2017
 

Công ty Y Dược Nguyễn Hữu Hách

  • Địa chỉ: Số 96 Mê Linh -216 Ttrần Nguyễn Hãn  Thành Phố Hải Phòng  - Việt Nam
  • Điện thoại : 031.3844388 - 0989567356

Website: www.YduocNHH.netwww.DongyNHH.net

Email: YduocNHH@yahoo.com.vn

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ

Kể từ chiều 17h, Ngày 02-02-2015 YDNHH điều chỉnh giá các sản phẩm chè theo bảng giá như sau:

BẢNG GIÁ

(Đơn vị tính: VND/gói-hộp)

STT

Sản phẩm

Giá bán buôn (100 gói)

Giá bán (50 gói)

Giá khác

1

Nhân trần

25.000

27.000

30.000

2

Sâm sen đỏ

25.000

27.000

30.000

3

Sâm sen trắng

22.000

25.000

27.000

4

Giải nhiệt

20.000

23.000

25.000

5

Chè lạng

6.000

6

Chè đặc biệt

50.000

Vậy YDNHH xin thông báo để quý khách hàng được biết.

Xin chân thành cảm ơn

 

Ngày 02/02/2015

Giám đốc đã ký