Tuyên tý thang

Thương hiệu: (Đang cập nhật ...) Loại: (Đang cập nhật ...)

Liên hệ

Tuyên Tý Thang

(Ôn bệnh đều biện)

Tuyên tý thang

Chế bán hạ

8-12

Chi tử

8-12

Hoạt thạch

12-20

Mộc phòng kỷ

10-20

Hạnh nhân

8-16

Xích tiểu đậu

12-24

Ý dĩ nhân

12-20

Liên kiều

8-12

Tàm sa

8-12

 

 

 

 

 

Cách dùng: Sắc nước uống chia làm 3 lần trong ngày.

Tác dụng: Thanh lợi thấp nhiệt, tuyên thông kinh lạc.

Giải thích bài thuốc: Bài thuốc chữa chứng thấp nhiệt uất bế tại kinh lạc. Trongbài, vị Mộc phòng kỷ thanh nhiệt lợi thấp, thông lạc chỉ thống là chủ dược. Tàm sa, ý dĩ nhân hành tý trừ thấp, thông lợi quan tiết; Liên kiều, Chi tử, Hoạt thạch, Xích tiểu đậu thanh nhiệt lợi thấp tăng thêm tác dụng thanh nhiệt lợi thấp của chủ dược, án hạ táo thấp hóa trọc; Hạnh nhân tuyên phế lợi khí đều được dùng làm sứ dược theo nguyên tắc “Phế chủ khí, khí hóa tắc thấp hóa”. Các vị hợp lại thành một bài thuốc có tác dụng thanh nhiệt lợi thấp tuyên tý chỉ thống.

Ứng dụng lâm sàng: Bài thuốc thường được dùng chữa chứng thấp nhiệt tý biểu hiện các khớp đau sưng nóng, co duỗi khó khăn, tiểu tiện vàng ít, lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng nhớt. Nếu đau nhiều gia Khương hoàng, Hải hồng bì, Tang chỉ để tăng thông lạc chỉ thống. Có tác giả dùng bài “Tuyên tý thang hợp nhị diệu tán” chữa thấp khớp cấp các khớp sưng nóng đỏ đau có kết quả tốt.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

 
0936968864