Hơ ngải bấm huyệt chữa bệnh đau vai lưng ngực bụng

Thương hiệu: YduocNHH Loại: (Đang cập nhật ...)

Liên hệ
Hướng dẫn chi tiết các vị trí huyệt để hơ ngải bấm huyệt chữa bệnh đau vai, lưng, ngực, bụng. Các bước có hình minh họa cụ thể có thể tự làm cho chính mình. HƠ NGẢI BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH ĐAU VAI VÀ LƯNG VAI LƯNG NHỨC: * Huyệt : Thủ Tam Lý, Khúc Trì, Kiên Ngung, Thiên Tỉnh, Dươ...

Hướng dẫn chi tiết các vị trí huyệt để hơ ngải bấm huyệt chữa bệnh đau vai, lưng, ngực, bụng. Các bước có hình minh họa cụ thể có thể tự làm cho chính mình.

HƠ NGẢI BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH ĐAU VAI VÀ LƯNG

 1. VAI LƯNG NHỨC:

* Huyệt: Thủ Tam Lý, Khúc Trì, Kiên Ngung, Thiên Tỉnh, Dương Khê.

 1. BẢ VAI NHỨC:

Huyệt: Khúc Trì, Thủ Tam Lý cứu từ 7 đến 30 liều.

 1. XƯƠNG SỐNG CỨNG NHỨC:

* Huyệt: Nhân Trung

 1. XƯƠNG SỐNG VÀ HAI VAI NHỨC: 

* Huyệt: Giáp Phùng, Côn Lôn, Kiên Tỉnh, Huyền Chung.

 1. XƯƠNG SỐNG CỨNG, TOÀN THÂN ĐỀU NHỨC:

Huyệt: Á Môn, Nhân Trung.

 1. VAI Ê NHỨC:

 Huyệt: Phong Môn, Hậu Khê, Trung Chữ, Uyển Cốt.

 1. XƯƠNG SỐNG CỨNG NẨY RA PHÍA TRƯỚC:

Huyệt: Á Môn, Phong Phủ.

 1. BẢ VAI TÊ MỎI, CÁNH TAY NHỨC:

* Huyệt: Thiên Tông 30 phút, Nhu Du 3 liều, Tiểu Trường Du 7 liều.

HƠ NGẢI BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH Ở NGỰC VÀ BỤNG

 1. TIM ĐAU NHỨC

Huyệt: Gian Sử, Công Tôn, Thái Xung, Túc Tam Lý, Âm Lăng Tuyển, Nội Quan.

 1. ĂN KHÔNG TIÊU, SÌNH BỤNG, RUỘT SÔI, TIÊU CHẢY, KIẾT LY:

* Huyệt: Thiên Xu 10 liều (Kỵ thai) Ấn Bạch 3 liều,

 1. BÍ ĐẠI TIẾN:

Huyệt: Chiếu Hải 3 – 7 liều Ồ chế si hoặc 10 phút, Nội Quan 3 liều.

 1. BỤNG DƯỚI ĐẨY HƠI:

* Huyệt: Bàng Quang Du 30 phút

 1. BÓN KINH NIÊN:

Huyệt: Đại Trường Du 20 phút.

 1. DƯ NƯỚC CHUA DẠ DÀY:

Huyệt:: Cự Khuyết, Lương Khâu, Dương Lăng Tuyển, Vị Du.

 1. TIM HỒI HỘP:

Huyệt: Thần môn, Nội Quan.

 8. ĐAU NGỰC:

* Huyệt: Chiên Trung, Chi Câu, Kỳ Môn, Thân Mạch, Uyển Cốt ; nếu đau thẳng xuống chân thì đốt thêm huyệt Thái Khê ; nếu đau ngang thì châm thêm Kỳ Môn.

 1. ĐAU VÚ:

* Huyệt: Thiên Tông.

 1. NGỰC HÔNG ĐAU:

Huyệt: Dương Lăng Tuyển, Cao Hoang.

 1. NHỨC HAI BÊN HÔNG:

Huyệt: Đại Đôn, Hành Gian. ĐÊM

 1. ĐAU BỤNG:

* Huyệt: Nội Quan, Túc Tam Lý, Chi Cấu, Quan Nguyên, Chiếu Hải và Công Tôn.

 1. ĐAU LƯNG DƯỚI:

* Huyệt: Cứu Quan Nguyên, Thái Khê, Khí Hải, Chiếu Hải.

 1. ĐAU GIỮA RỐN:

Huyệt: Để muối nơi huyệt Thần Khuyết đốt đến khi hết. đau.

 HƠ NGẢI BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH Ở LƯNG

 1. NHỨC LƯNG:

* Huyệt: Thận Du, Ủy Trung ôn cứu.

 2. NHỨC LƯNG CÚI XUỐNG KHÔNG ĐƯỢC:

* Huyệt: Ủy Trung cho ra máu rồi cứu.

 1. NGỒI LÂU NHỨC LƯNG:

*  Huyệt: Hoàn Khiêu, Côn lôn, Dương Lăng Tuyển, Xích Rạch,Ủy Trung.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

 
0936968864