Từ điển bài thuốc vần B

BÀI THUỐC VẦN B

YduocNHH 07/12/2017
BÀI THUỐC VẦN B BÁ TỬ DƯỠNG TÂM HOÀN BẠCH ĐẦU ÔNG THANG BẠCH HỔ GIA QUẾ CHI THANG BẠCH HỔ THANG BẠCH HỔ THƯƠNG TRUẬT THANG BẠCH HỢP CỔ KIM THANG BẠCH HỔ GIA TRƯ ĐỜM THANG BỔ DƯƠNG HOÀN NGŨ THANG BỔ PHẾ A GIAO THANG     BỐI MẪU QUA LÂU TÁN BỔ TRUNG ÍCH KHÍ THANG BỔ...