Từ điển bài thuốc vần H

BÀI THUỐC VẦN H

Admin 07/12/2017
BÀI THUỐC VẦN H Hắc Tiêu Giao Tán Hà Nhân Ẩm Hao Cầm Thanh Đởm Thang Hạ Ứ Huyết Thang Hậu Phát Ôn Trung Thang Hậu Thiên Bát Vị Phương Hà Xa Đại Tảo Hoàn Hóa ban thang Ho...