Từ điển bài thuốc vần L

BÀI THUỐC VẦN L

Admin 07/12/2017
BÀI THUỐC VẦN L LƯƠNG HUYẾT TÁN TÀ PHƯƠNG LONG ÐỞM TẢ CAN THANG Lục vị hoàn (ROKU MI GAN) Lập công tán (RIK KO SAN) Linh khương tuật cam thang (RYO KYO LƯƠNG CÁCH TÁN Linh quế truật cam thang (RYO KEI JUTSU Linh quế cam táo...