Khí Công Y Đạo

Chương 2: Hữu hình và vô hình

YduocNHH 19/12/2017
Chương 2: Hữu hình và vô hình Ở mỗi con người chúng ta ai cũng có hai phần cấu trúc hữu hình và vô hình. Phần cấu trúc hữu hình là cơ thể vật chất tạo ra hình hài cơ thể nam nữ với đầy đủ các cơ quan tạng phủ do các tế bào hòa hợp lại. Phần cấu trúc vô hình là cấu trúc tâm linh,...

Chương 3: Thân bệnh và tâm bệnh

YduocNHH 19/12/2017
Chương 3: Thân bệnh và tâm bệnh Qua tám trường hợp trên, chúng ta thấy, ngoài Thể Xác được góp nhặt từ cát bụi (theo Thiên Chúa giáo ) hay tinh cha huyết mẹ (theo Phật giáo), thành một thân tứ đại gồm đất, nước, gió, lửa, mà đông y gọi là lục phủ ngũ tạng, có đủ tứ đại : đất thuộc thổ, tr...

Chương 4: Hồn, phách, vía, thần, ý và trí

YduocNHH 19/12/2017
Chương 4: Hồn, phách, vía, thần, ý và trí Có sự đối đãi hai chiều giữa thân bệnh và tâm bệnh. Khi thân bệnh dù có tổn thương thực thể nhưng chưa làm mất chỗ cư trú của phần tâm linh thì thân bệnh không đáng ngại, nhưng tâm bệnh có thể làm tổn thương thân bệnh. Chúng ta hãy nghiên cứu đến ...