bài thuốc vần t| từ điển bài thuốc| thầy thuốc của bạn| y dược nguyễn hữu hách

Tử tuyết đơn

Liên hệ
Tử Tuyết Đơn (Hòa tễ cục phương) Tử tuyết đơn Thạch cao 640 Tử thạch 1.280 Hàn thủy thạch 640 Hoạt thạch ...

Tứ thất thang

Liên hệ
Tứ thất thang ( Hoà tễ cục phương ) Tứ thất thang Bán hạ chế 8-16 Hậu phác 8-12 Phục linh 12-16 ...

Tứ nghịch nhân sâm thang

Liên hệ
Tứ Nghịch Nhân Sâm Thang (Thương hàn luận) Tứ nghịch tán Sài hồ Bạch thược Chỉ thực Trích thảo ...

Trước tý thang

Liên hệ
Trước tý thang ( Y học tâm ngộ) Trước tý thang Khương hoạt 12 Độc hoạt 12 Quế chi 8-12 Xuyên khung 8-12 ...

Trúc như ôn đảm thang

Liên hệ
TRÚC NHƯ ÔN ĐẢM THANG (CHIKU JO UN TAN TO) Thành phần và phân lượng: Sài hồ 3-5g, Trúc nhự 3g, Phục linh 3g, Mạch môn đông 3-4g, Sinh khương 3g, Bán hạ 3-5g, Hương phụ tử 2g, Cát cánh 2-3g, Trần bì 2-3g, Chỉ thực 1-2g, Hoàng liên 1-2g, Cam thảo 1g, Nhân sâm 1-2g. ...

Tiểu thanh long thang

Liên hệ
TIỂU THANH LONG THANG (SHO SEI RYU TO) Thành phần và phân lượng: Ma hoàng 2-3g, Thược dược 2-3g, Can khương 2-3g, Cam thảo 2-3g, Quế chi 2-3g, Tế tân 2-3g, Ngũ vị tử 1,5-3g, Bán hạ 3-6g. Cách dùng và lượng dùng: Thang. Về nguyên tắc, sắc Ma hoàng trước, bỏ...

Tiểu sài hồ thang (sho sai ko to)

Liên hệ
TIỂU SÀI HỒ THANG (SHO SAI KO TO) Thành phần và phân lượng: Sài hồ 4-7g, Bán hạ 4-5g, Sinh khương 4g, Hoàng cầm 3g, Đại táo 2-3g, Nhân sâm 2-3g, Cam thảo 2g. Cách dùng và lượng dùng: Thang. Công dụng: Thuốc dùng trong các trường hợp bị buồn nôn, ǎn uống không...

Tiêu mai thang

Liên hệ
TIÊU MAI THANG (SHO BAI TO) Thành phần và phân lượng: Ô mai 2g, Sơn tiêu 2g, Tân lang tử (Hạt cau2g); Chỉ thực 2g, Mộc hương 2g, Súc sa 2g, Hương phụ tửớ 2g, Quế chi 2g, Xuyên luyện tử (vỏ xoan) 2g, Hậu phác 2g, Cam thảo 2g, Can khương 2g. Cách dùng và lượng dùng...

Tiểu kiến trung thang

Liên hệ
TIỂU KIỂN TRUNG THANG (SHO KEN CHU TO)    Thành phần và phân lượng: Quế chi 3-4g, Sinh khương 3-4g, Đại táo 3-4g, Thược dược 6g, Cam thảo 2-3g, Mạch nha 20g.     Cách dùng và lượng dùng: Thang. Bỏ tất cả các vị (trừ Mạch nha) vào sắc, sau đó bỏ bã rồi cho Mạ...

Tiểu kế ẩm tử

Liên hệ
Tiểu Kế Ẩm Tử ( Tế sinh phương ) Tiểu kế ẩm tử Tiểu kế 12-16 Bồ hoàng sao 8-12 Ngẫu tiết 12 Đương qui 12 ...

Tiểu sài hồ thang gia cát cánh thạch cao

Liên hệ
TIỂU SÀI HỒ THANG GIA CÁT CÁNH THẠCH CAO    Thành phần và phân lượng: Sài hồ 4-7g, Bán hạ 4-7g, Sinh khương 4g, Hoàng cầm 3g, Đại táo 2-3g, Nhân sâm 2-3g, Cam thảo 2g, Cát cánh 3g, Thạch cao 10g.    Cách dùng và lượng dùng: Thang. Cho vào sắc với 600 ml nước, lấy 350 ml...

Tiểu hoạt lạc đan

Liên hệ
Tiểu Hoạt Lạc Đan (Hòa tế cục phương) Tiểu hoạt lạc đơn Chế nam tính 240 Một dược 88 Chế xuyên ô 240 ...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: